پروژه دکوراسیون در ظفر

پروژه دکوراسیون در ظفر

Posted on 14اکتبر
دکوراسیون اداری کمد اداری، پارتیشن، کابینت، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون اداری و.. توسط شرکت تیک فرم قابل پیاده سازیاست  

دکوراسیون اداری

کمد اداری، پارتیشن، کابینت، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون اداری و.. توسط شرکت تیک فرم قابل پیاده سازیاست

 


دکوراسیون کتابخانه و آزمایشگاه مدرسه در جمهوری

Posted on 11آگوست

دکوراسیون کتابخانه و آزمایشگاه مدرسه در جمهوری   در این مدرسه علاوه بر اجرای پروژه کتابخانه بخش آزمایشگاه هم توسط دکوراسیون داخلی تیک فرم طراحی و پیاده سازی شد. طراحی ها را میتوانید در عکس های زیر مشاهده نمایید. بخش کتابخانه مدرسه بخش آزمایشگاه مدرسه

دکوراسیون کتابخانه و آزمایشگاه مدرسه در جمهوری

 

در این مدرسه علاوه بر اجرای پروژه کتابخانه بخش آزمایشگاه هم توسط دکوراسیون داخلی تیک فرم طراحی و پیاده سازی شد.

طراحی ها را میتوانید در عکس های زیر مشاهده نمایید.

بخش کتابخانه مدرسه

دکوراسیون مدرسه در جمهوری

دکوراسیون مدرسه در جمهوری

دکوراسیون مدرسه در جمهوری

بخش آزمایشگاه مدرسه

دکوراسیون مدرسه در جمهوری

دکوراسیون آزمایشگاه مدرسه در جمهوری

دکوراسیون آزمایشگاه مدرسه در جمهوری

دکوراسیون آزمایشگاه مدرسه در جمهوری


دکوراسیون اداری در خیابان هدایت

Posted on 18جولای
دکوراسیون اداری در خیابان هدایت، مجتمع بهار در این پروژه دیزاین کامل توسط شرکت تیک فرم طراحی و پیاده سازی شده، پارتیشن بندی یکی از بهترین گزینه ها برای محیط اداری می باشد پس دکوراسیون اداری مدرن با تیک فرم را آغاز کنید و بهترین تجربه را داشته باشید.

دکوراسیون اداری در خیابان هدایت، مجتمع بهار

در این پروژه دیزاین کامل توسط شرکت تیک فرم طراحی و پیاده سازی شده، پارتیشن بندی یکی از بهترین گزینه ها برای محیط اداری می باشد پس دکوراسیون اداری مدرن با تیک فرم را آغاز کنید و بهترین تجربه را داشته باشید.

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار

دکوراسیون اداری در خ هدایت مجتمع بهار


دکوراسیون فروشگاه لوازم خانگی در شریعتی

Posted on 07جولای
دکوراسیون فروشگاه لوازم خانگی در خیابان شریعتی   مراحل طراحی دکوراسیون این فروشگاه از ابتدا آمده است که می توانید مشاهده کنید. در این فروشگاه لوازم خانگی طراحی و دکوراسیون آن با توجه به چیدمان لوازم در نظر گرفته شده است. طراحی و پیاده سازی باکس ها جهت قرار دادن لوارم بر روی دکور ها.

دکوراسیون فروشگاه لوازم خانگی در خیابان شریعتی

 

مراحل طراحی دکوراسیون این فروشگاه از ابتدا آمده است که می توانید مشاهده کنید.

در این فروشگاه لوازم خانگی طراحی و دکوراسیون آن با توجه به چیدمان لوازم در نظر گرفته شده است.

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی

طراحی و پیاده سازی باکس ها جهت قرار دادن لوارم بر روی دکور ها.

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی

دکوراسیون فروشگاه-لوازم-حانگی-در-شریعتنی


دکوراسیون آرایشگاه شراره در ظفر

Posted on 09ژوئن
دکوراسیون آرایشگاه شراره در ظفر مراحل اجرا شده دکوراسیون داخلی آرایشگاه در خیابان ظفر

دکوراسیون آرایشگاه شراره در ظفر

مراحل اجرا شده دکوراسیون داخلی آرایشگاه در خیابان ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر

پروژه دکوراسیون آرایشگاه شراراه در-ظفر


دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر

Posted on 12مه
دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر   این پروژه طراحی شده توسط  خانم عباسی، پیمانکار آقای مهندس یعقوبی و مجری کار دکوراسیون داخلی تیک فرم بوده.

دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر

 

این پروژه طراحی شده توسط  خانم عباسی، پیمانکار آقای مهندس یعقوبی و مجری کار دکوراسیون داخلی تیک فرم بوده.

دکوراسیون دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر

دکوراسیون دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر

دکوراسیون دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر

دکوراسیون دکوراسیون سالن ورزشی شراره در ظفر


دکوراسیون اداری در قزوین

Posted on 12نوامبر

دکوراسیون اداری در قزوین

دکوراسیون داخلی اداری توسط تیک فرم در استان قزوین اجرا شده است.


پروژه دکوراسیون شرکتی در کارون

Posted on 12نوامبر
پروژه دکوراسیون شرکتی در کارون این پروژه برای یک مجموعه شرکتی استارتاپ بوده تا بتوانند آغاز فعالیت کاری خود را در محیطی مطلوب سپری کنند. پخش پذیرش بخش فروش

پروژه دکوراسیون شرکتی در کارون

این پروژه برای یک مجموعه شرکتی استارتاپ بوده تا بتوانند آغاز فعالیت کاری خود را در محیطی مطلوب سپری کنند.

پخش پذیرش

بخش فروش


Back to Top