کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

Posted on 30آگوست

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان طراحی سه بعدی قبل از اجرا و ارائه به مشتری بعد از طراحی توسط مشتری تایید شد، و با تغییر رنگ اجرا شد  

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

طراحی سه بعدی قبل از اجرا و ارائه به مشتری

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان
نمایی کلی قبل از اجرا

بعد از طراحی توسط مشتری تایید شد، و با تغییر رنگ اجرا شد

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان
بعد از طراحی

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

کابینت آشپزخانه در شهر لاهیجان

 


نمونه طراحی جاکفشی

Posted on 03آگوست
نمونه طراحی جاکفشی این طراحی سه بعدی  توسط دکوراسیون داخلی تیک فرم انجام شده و پیاده سازی آن توسط همکاران ما صورت گرفته است. این که بخواهید در طراحی دکوراسیون منازل خود حرفه ای باشید میتوانید آن را با تیک فرم در میان بگذارید.

نمونه طراحی جاکفشی

این طراحی سه بعدی  توسط دکوراسیون داخلی تیک فرم انجام شده و پیاده سازی آن توسط همکاران ما صورت گرفته است.

این که بخواهید در طراحی دکوراسیون منازل خود حرفه ای باشید میتوانید آن را با تیک فرم در میان بگذارید.

نمونه طراحی جاکفشی تیک فرم

نمونه طراحی جاکفشی تیک فرم

نمونه طراحی جاکفشی تیک فرم


نمونه طراحی کابینت آشپزخانه

Posted on 17جولای
نمونه طراحی کابینت آشپزخانه

نمونه طراحی کابینت آشپزخانه

نمونه طراحی کابینت آشپزخانه داخل

نمونه طراحی کابینت آشپزخانه

نمونه طراحی کابینت آشپزخانه


Back to Top