رنگ در دکوراسیون داخلی

رنگ در دکوراسیون داخلی

Posted on 24ژوئن

کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی

کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی به قدری ضرورت پیدا کرده است که اگر آن را نادیده بگیریم، می تواند اثر منفی در طراحی و اجرای ما بگذارد. بنابراین با مطالعه این بخش سطح داخش خود را در زمینه رنگ شناسی بالا ببرید.

چرخه رنگ چیست؟

چرخ رنگ یک نمودار نشان دهنده روابط بین رنگ هاست. بر اساس دایره ای که رنگ های طیفی که در اصل توسط سر ایزاک نیوتن در سال ۱۶۶۶ به نمایش گذاشته شده است، رنگی که او ایجاد کرد، امروزه از اهداف بسیاری استفاده می کند. نقاشان از آن برای شناسایی رنگ ها استفاده می کنند و طراحان از آن برای انتخاب رنگ هایی که با هم همخوانی دارند استفاده می کنند.

چرخ رنگی کلاسیک نشان دهنده رنگ هایی است که در یک دایره قرار گرفته اند، توسط خطوط یا شکل متصل شده اند. رنگها شامل رنگ های اولیه (قرمز، زرد و آبی)، رنگ های ثانویه (نارنجی، سبز و بنفش) و رنگ های ترتیبی (زرد، سبز، بنفش آبی، بنفش قرمز، نارنجی قرمز و نارنجی زرد) رنگ ها با مخلوط کردن رنگ های اولیه ایجاد می شوند. به عنوان مثال، مخلوط کردن قرمز و زرد باعث ایجاد رنگ نارنجی می شود. مخلوط زرد و آبی ایجاد سبز می شود.

رنگ های گرم: قرمز، نارنجی و زرد

رنگ های سرد: آبی، بنفش و سبز

رنگ شناسی در دکوراسیون

رنگ در همه ابعاد زندگی جاریست و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است، یا به قول “ایتن” رنگ خود زندگی است.

در یک تقسیم بندی کلی می توان پی برد که هنرمندان مفاهیم و ویژگی های رنگ را معمولا به سه طریق زیر در آثار خود به کار گرفته اند.

  • رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن
  • رنگ به عنوان عنصری نمادین و استعاری که معانی عمیق و درونی اثر و اجزای آن را به نمایش می گذارد.
  • استفاده از رنگ برای به نمایش گذاشتن ارزش های درونی و زیبایی ها و تاثیرات خود رنگ،بدون در نظر داشتن ارزش های استعاری و توصیفی آن. ارزش های بصری رنگ ها در هنر معاصر بیش از هر دوره دیگری مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است.

به طوری که در برخی از شیوه های هنر جدید، آثار صرفا بر اساس ارزش های بیانی خود رنگ ها و نمایش قدرت تاثیرگذاری و زیبایی های بصری آنها ساخته شده است. هم چنین از این خصوصیت رنگ به عنوان جنبه تزیینی در بسیاری ار محصولات صنعتی، کاربردی و هنرهای سنتی مثل فرش، گلیم، پارچه، طراحی و دوخت لباس، معماری و شهرسازی بهره می برند.


در مثال های زیر با انواع ترکیب رنگ های مناسب آشنا میشویم:

در این ترکیب رنگی رنگ های مکمل کنار هم قرار گرفته و ترکیب زیبایی به فضا میدهند. نمونه آن را در فضای زیر میبینیم.


این ترکیب رنگی با در نظر گرفتن رنگ اصلی، رنگ مکمل و رنگ های مجاور را انتخاب میکنیم.


همان طور که مشاهده میکنید ترکیب سه رنگ کنار هم جلوه خوبی به فضا میدهد و تقریبا در اینجا از رنگ های سرد استفاده شده است.
استفاده از رنگ در طراحی داخلی می تواند به ریتم زندگی ما معنای عمیق تری بدهد.

Back to Top